Over PiT

Studievereniging PiT staat voor Pedagogiek in Tilburg. Het is de studievereniging van Fontys Hogeschool Pedagogiek Tilburg.

Op donderdag 26 april 2012 is de studievereniging officieel van start gegaan. Het doel van de studievereniging is om de pedagogiekstudenten uit alle jaren van de opleiding zowel interessante als ontspannende activiteiten aan te bieden. Gezelligheid in onze stamkroeg Café de Boekanier is onmisbaar! Maar ook gastcolleges mogen niet ontbreken. Dit zijn maar twee voorbeelden van de vele dingen die op de agenda staan.

Om deze activiteiten te realiseren heeft studievereniging PiT een bestuur en verschillende commissies. Zij vergaderen regelmatig en zijn ieder verantwoordelijk voor een bepaald onderdeel van de vereniging. Er wordt bijvoorbeeld gebrainstormd over welke activiteiten niet mogen ontbreken en hoe deze het best georganiseerd en gepromoot kunnen worden.

Onderstaande gedragscode bevestigt de normen en waarden van de leden van Studievereniging PiT en het bestuur van Studievereniging PiT. Door deze uitgangspunten te bevestigen wordt er bewustwording gecreëerd en de naleving ervan gestimuleerd.


Commissies

Hieronder zie je de verschillende commissies die studievereniging PiT op dit moment heeft. Lijkt het jou leuk om actief te worden bij de studievereniging? Ieder schooljaar worden de commissies opnieuw ingedeeld! Het is erg gezellig om samen met je studiegenoten dingen te organiseren, het is erg leerzaam en het staat ook nog eens goed op je CV!

Ludos
Activiteitencommissie

Spicy
Introductiecommissie

Stucom
Studiegerelateerde activiteitencommissie

Gala
Galacommissie